โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสงขลา ปี 2558

รายชื่อโครงงาน

ปีนี้ มีโครงงาน 13 ประเด็น  คือ การเพาะเห็ด, การทำนา, การปลูกพริก, การแปรรูปอาหารทะเล,  การเลี้ยงเป็ดและการแปรรูป, ไข่และการแปรรูป, ข้าวโพด, เครื่องแกง, กล้วยและการแปรรูป, ไผ่, ส้มแขก, ทุเรียน …..

แต่ละประเด็น มี 10 หัวข้อโครงงาน ที่นักเรียนทั้งห้องช่วยกันทำ  ซึ่งประกอบด้วย โครงงานทดลอง โครงงานสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานสำรวจ

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ มีวิธีคิดต่อยอดนวัตกรรม ตามที่รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ได้เขียนไว้ 58-08_STEM ในสิ่งประดิษฐ์

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม 13 โรง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (2556, 2557, 2558)
โรงเรียนระโนดวิทยา (2556, 2557, 2558)
โรงเรียนสทิงพระวิทยา (2556, 2557, 2558)
โรงเรียนธรรมโฆสิต (2556, 2557, 2558)
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ (2556, 2557, 2558)
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา (2557, 2558)
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม (2557, 2558)
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา (2557, 2558)
โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมัคลาภิเษก (2557, 2558)
โรงเรียนระโนด (2557, 2558)
โรงเรียนสามบ่อวิทยา (2558)
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม (2558)
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ (2558)

วิธีสอนโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Project)

ครูแกนนำในแต่ละโรงเรียน 3-5 คน ช่วยกันปูพื้นฐานก่อนเรียนโครงงานฐานวิจัย คือ (1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการสอนแบบ STEM (2) ทักษะการคิดเชิงเหตุผล  (Cause and Effect Thinking) (3) ทักษะทางจิตวิญญาณ โดยจิตตปัญญาศึกษา และ (4) ทักษะวิจัย

พบว่า กรอบคิดเดิมของนักเรียน ที่ไม่คุ้นชินกับการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง เป็นอุปสรรคที่สำคัญ  ต้องใช้เวลาพอสมควรในการเปลี่ยนแปลง

ไพโรจน์  คีรีรัตน์

 8 กันยายน 2558

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s