ครูพอเพียง

ครูพอเพียง จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการ “เสริมศักยภาพโรงเรียนเป็นศูนย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติที่เป็นปรัชญาขั้นสูงจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เรานำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในทุกระดับ ทุกเพศ ทุกศาสนา เพื่อให้เกิดอุปนิสัยพอเพียงที่ตัวเองก่อนแล้วขยายไปยังรอบข้าง สังคม และประเทศชาติ แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างความมั่นคงและยั่งยืน

ด้วยหลักการที่สำคัญ คือ การมีเหตุผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม อันเป็นหัวใจสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง

ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ http://kruporpeang.wordpress.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s