การขอทุน

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

______________________________________

โครงการผู้บริหารโรงเรียนทำวิจัย

เป็นโครงการสนับสนุนทุน 60,000 บาทต่อโรงเรียน  เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนชวนครูทำวิจัยเชิงระบบ ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สมบัติขอผู้ขอทุน   เป็นผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช

การขอทุน  เขียนข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ระยะเวลาในการวิจัย  12 เดือน นับตั้งแต่วันทำสัญญา  มีกำหนดพัฒนาข้อสเนอโครงการ 2 ครั้งต่อปีรายละเอียดอื่น ๆ

Advertisements

9 responses to “การขอทุน

 1. วันนี้ได้รับรู้เรื่องดี ๆ เกี่ยวกับการทำวิจัย
  มีความตั้งใจแต่ขาดที่ปรึกษา
  ทุนไม่ได้เป็นปัญหา
  ปัญหาอยู่ที่ขอผู้ช่วยเรียงความคิดเขียนออกมาเป็นงานวิจัย
  มีปัญหา มีวิธีการ อยากทำเป็นระบบ แต่ไม่มีคนช่วยตบแต่ง
  หัวข้อที่ให้ไว้เสนอโครงการวิจัย เห็นแบบฟอร์มแล้ว
  ความตั้งใจจากร้อยหดเหลือ 60
  ได้ลองส่งเรื่องไปให้พิจารณาก่อนว่า
  คนๆนี้พอทำไปไหวไหม
  ช่วยตอบมาให้ด้วย
  จากผู้บริหารสงขลา

 2. ยินดีด้วยกับภาระงานใหม่ แผนผังความคิดเปิดไม่ออก
  แล้วถ้าขอแค่ ที่ปรึกษา เพื่อผลักดันจุดเล็ก ๆ ให้ไปได้ก่อนจะได้ไหม
  ลองพิจารณางานที่ส่งไปว่า เข้าข่ายหรือไม่อย่างไรขอคำแนะนำด้วย ขอบคุณเป็นอย่างสูง
  เมื่อไม่เห็นทางจนตลอดไม่กล้าไปเสนอผู้อื่น

  • ผมสนใจการวิจัยแต่เมื่อคิดดูอีกครั้งว่าการวิจัยไม่ใช่แนวทางที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเบ็ดเสร็จเสียทีเดียวจำเป็นต้องมีปัจจัยอื่นอีกมากสำหรับการศึกษาไทยจึงขอเสนอการปฎิรูปการศึกษาทั้งระบบสำหรับระดับประถมศึกษาและอนุบาลศึกษาดังนี้
   1.ปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ก.ค.ศ.ให้สามารถมีครูครบ8สาระการเรียนและมีครูครบชั้นเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
   2.มีเจ้าหน้าที่ธุรการทุกโรงเรียน
   3.มีสื่อคอมพิวเตอร์อย่างน้อยโรงเรียนละ10เครื่อง
   4.ยกเลิกการจัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักรียนให้จัดตามแผนปฎิบัติการปรัจำปีแทน
   5.เพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวเทียบเท่ามัธยมศึกษา
   6.ให้ความสำคัญกับอนุบาลศึกษาและต้องมีครูสอนอย่างจริงจัง
   ข้อเสนอทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพดีขึ้น โรงเรียนดีประจำตำบลไม่ใช่แนวทางการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ ขอความร่วมมือในการสนับสนุนแนวคิดนี้สู่การปฎิรูปการศึกษาให้การศึกษาของเราได้พัฒนาขึ้นอย่างถาวรและเป็นจริงเสียทีและคิดว่าแนวทางปฎิรูปของนายชินวรณ์ เป็นความต้องการของพวกเราที่เป็นครู ที่เห็นว่าเราขาดปัจจัยครูและปัจจัยงบประมาณมานานโดยเฉพาะการประถมศึกษาและอนุบาลศึกษา
   ขอแสดงความนับถือ
   ครูหลังเขาพญามังสา
   ส.พ.ป.สตูล

 3. ส่งแผนผังความคิดมาให้แล้ว
  ต้องรอการตอบรับ จึงจะเริ่มเขียนข้อเสนอโครงการเต็มรูปส่งมาให้ รึป่าวคะ

 4. เริ่มปีใหม่ 2554 จะกลับมาทำและนำเสนอผลงานวิจัยอีกครับ อันที่จริงได้ทำวิจัยไว้แล้วอย่างน้อย 2 เรื่อง แต่ไม่ตรงจุดเนิ้นของโครงการที่ต้องการในส่วนเน้อหาวิทยาศาสตร์ขคณิตศาสตร์ ขอคำปรึกษาว่าถ้าเป็นวิจัยที่ไมม่ตรงสาขานี้นำเสนอไดหรือไม่ครับ และระยะเวลาการรับโครงการจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ครับ ขอบคุณท่านอาจารย์และคณะทำงานทุกท่าน และขอสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ ..สวัสดีปีใหม่ 2554….

 5. ผมผู้หนึ่งที่สนใจการทำวิจัยแต่ไม่เคยทำเสร็จสักเรื่องและมีความคิดว่าการวิจัยไม่ใช่แนวทางการปฎิรูการศึกษาก่อนอื่นต้องมีปัยจัยครูและปัจจัยงบประมาณที่พอเพียงและตามความต้องการของโรงเรียนก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก(มีครูน้อยและเด็กน้อย)เพราะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนขนาดกลางหรือใหญ่ มี8สาระการเรียนรู้เหมือนกันแต่ต่างกันตรงบางโรงมีครู80คนและบางโรงมีครูเพียง3คน ต่างกันราวฟ้ากับขี้เลนทั้งๆที่ต้องสอนหลักสูตรเดียวกันงานพิเศษอิ่นๆก็เท่ากัน ขอเพียงมีครูครบฃั้นเท่านั้นเป็นพอขอบคุณที่มีพื้นที่ออกความเห็น

  • เรียน คุณปฐมเกียรตฺ ไชยคำ
   โครงการสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียน ของ สกว. ขณะนี้กำลังทำวิจัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ยังไม่มีการขยายไปยังภาคอิสารค่ะ แต่สามารถเข้าไปดูการสนับสนุนการวิจัยของ สกว. (ท้องถิ่น) ในภาคอิสานได้ที่ http://www.vijai.org/node_e.asp //M.N.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s