โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสงขลา : เวทีความก้าวหน้ากลุ่มที่ 1

นักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในจังหวัดสงขลา 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา, โรงเรียนธรรมโฆสิต, โรงเรียนระโนด, โรงเรียนสทิ้งพระวิทยา และโรงเรียนทับช้างวิทยาคม  มาร่วมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานฐานวิจัยในวันนี้ (1 กพ. 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  พบว่า เด็กค่อนข้างเครียดเพราะถูกเร่งให้มานำเสนอ เขาต้องรีบเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแปลงข้อมูลเป็นกราฟ (เน้นกราฟเส้นเพื่อให้เห็นแนวโน้ม) มานำเสนอทั้งที่ยังไม่สมบูรณ์

จากประสบการณ์ปีที่แล้ว เด็กจะว่างช่วงนี้ หากปล่อยไว้ไม่รีบให้นำเสนอ ก็จะไม่ได้ข้อมูลที่ดี20150201_093015

ผมรู้สึกเด็กนำเสนอได้ดีแม้ไม่มีโรงเรียนขึ้นนำเสนอได้ครบ 10 เรื่อง ได้มากที่สุดก็ 6 เรื่อง ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติในชั้นเรียน เพราะปัจจุบันมีเด็กไม่อยากเรียนมากขึ้น

จากนั่งฟังการนำเสนอทั้งหมด ผมรู้สึกภูมิใจในการเปลี่ยนแปลงของเด็กของทุกโรงเรียน ผมรู้ได้ว่าครูได้พยายามอย่างมากแล้ว  แม้ถูกมองว่ายังไม่ดีพอเมื่อเทียบกับศูนย์อื่น ผมคิดว่าการเรียนรู้ไม่ใช่เส้นทางแข่งขัน ทำเพราะอยากทำ  เราเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเด็กจากไม่อยากทำโครงงานเป็นสนุกกับการทำโครงงาน

ผมจึงคิดว่า ศูนย์สงขลาขออยู่กับความเป็นจริง บนเงื่อนไขเด็กที่มีพื้นฐานแบบนี้ มีเวลาไม่มาก ระบบในโรงเรียนไม่เอือ ครูก็มีภาระมาก

20150201_130941หลังจากการนำเสนอจบ ผมได้เดินไปหาเด็กกลุ่มหนึ่งของโรงเรียนระโนดที่ทำเรื่องอุปกรณ์แกะเปลือกกุ้ง เพราะกลุ่มนี้ถูกสรุปว่า “ไม่สืบค้นข้อมูลมา ทำซ้ำถุงนิ้วยาง” ทั้งที่เด็กจินตนาการเองโดยใช้ประสบการณ์ของชาวบ้านในระแวกนั้น

ผมเข้าไปบอกว่า “เธอช่วยลุกขึ้นโต้แย้งหน่อย ที่เธอทำไม่ใช่ถุงนิ้วยาง แต่เป็นที่สวมนิ้วโลหะซึ่งมีเล็บที่ช่วยแกะเปลือกกุ้งได้ง่ายกว่าใช้มีด ซึ่งเด็กต่อยอดจากโครงงานหนึ่งที่ได้รางวัล”

เด็กตอบว่า “ไม่กล้าพอ”

ผมจึงเชื่อว่า ประสบการณ์มีส่วนสำคัญต่อความกล้าที่จะโต้แย้งความคิดที่แข็งกว่า

อนึ่ง ชวนพวกเราอ่านบทความสองเรื่อง (1) การเรียนรู้จากการวิพากษ์ 15-01-30 การเรียนรู้จากการวิพากษ์  (2) ทำไมนักเรียนให้ความเห็นไม่ได้ 15-02-01 ทำไมนักเรียนให้ความเห็นและตั้งคำถามไม่ได้

การนำเสนอดีเด่น คือ 1 เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์เก็บสับปะรด ของนักเรียน ม.2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา,  2. เรื่อง หน่อพันธุ์สับปะรดปลอดเชื้อ ของนักเรียน ม. 2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2  และ 3 เรื่อง เครื่องทำปลาเส้น ของนักเรียน ม.4 โรงเรียนระโนด

รางัลบทความดีเด่น คือ  เรื่อง การเคตรียมหน่อพันธุ์สับปะรด ของนักเรียนม. 2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2  และ เรื่องการกำจัดเพลี้ยอ่อนในถั่วฝักยาว ของนักเรียนม. 2 โรงเรียนธรรมโฆสิต

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น คือ 1. เรื่องการพัฒนาอุปกรณ์เก็บหอยแมลงภู่ นักเรียน ม.4 โรงเรียนระโนด,  2.เรื่องการพัฒนาอุปกรณ์เก็บผลสับปะรด ของนักเรียนม. 2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา และ 3. เรื่อง อุปกรณ์เก็บหอยแมลงภู่ ของนักเรียนม. 4 โรงเรียนสทิงพระวิทยา

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ นักเรียนไม่ฟัง  คุยเสียงดังมาก   ผมเข้าใจเขามีเรื่องต้องปรึกษา ก็ออกไปข้างนอกได้

ไพโรจน์  คีรีรัตน์

1 กพ. 58

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

One response to “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสงขลา : เวทีความก้าวหน้ากลุ่มที่ 1

  1. สภาพจริงคือ ครู นร มุ่งให้ได้ความรู้ โดยขาดความสนใจวิธีการได้มาของความรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งช้าแฝะใข้เวลามาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s