ถอดบทเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัยจังหวัดสงขลา

     โครงงานฐานวิจัย (Research-Based Project)  เป็นวิชาปฏิบัติสำหรับฝึกให้แก่่นักเรียนทั้งห้องเรียน (ม.2 หรือ ม.4)  เพื่อให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา (ชุมชน) ด้วยวิจัย โดยทำกันเป็นกลุ่มๆ 3-4 คน   เด็กได้ผ่านการฝึกคิดเอง  วางแผนทำเอง เก็บข้อมูลเอง และเผยแพร่ความรู้หรือสิ่งที่ค้นพบ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บจม.ธนาคารกสิกรไทย และได้พี่เลี้ยงจากอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    ซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อว่า โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

    ปี 2557 เป็นปีที่สองของการดำเนินงาน มีโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการนี้ 10 โรง คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2, โรงเรียนธรรมโฆสิต, โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์, โรงเรียนทับช้างวิทยาคม, โรงเรียนสทิ้งพระวทยา, โรงเรียนระโนด, โรงเรียนระโนดวิทยา, โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา, และโรงเรียนรัตภูมิวิทยา  สถานการณ์ดีกว่าปี 2556 ที่มีโรงเรียนสามารถสอนโครงงานฐานวิจัยได้เพียง 7 โรง

    ครูแกนนำและผู้อำนวยการ เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัยได้  การสอนต้องการเวลา 3 ชม.ต่อสัปดาห์ เพราะต้องการเวลาสำหรับฝึกทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดเชิงเหตุผลอันเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนโครงงานฐานวิจัย

    ผลของการสอนโครงงานฐานวิจัยปีกว่า  พบว่า ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เด็ก และที่ครู จริง  แต่ก็ต้องแลกด้วยการเสียสละอะไรบางอย่าง (เช่น เวลา )  คำถาม คือ เมื่อโครงการนี้ฝึกทักษะการคิดได้จริง เราจะขยายการสอนแบบนี้ออกเต็มพื้นที่จังหวัดสงขลาได้อย่างไร ใครคือคุณอำนวย  เพราะเรามีครูแกนนำ 50 คนที่ผ่านการฝึกอย่างเข้มข้นและพร้อมให้ความเช่วยเหลือ  อ่านรายละเอียดเพิ่มจากจดหมายข่าวนี้  ถอดบทเรียน

 

ไพโรจน์  คีรีรัตน์

17  ตุลาคม 2557

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s