การอบรมทักษะพื้นฐานเพื่อสอนโครงงานฐานวิจัย

โครงงานฐานวิจัย (Research-Based Project)

โครงงานฐานวิจัย หมายถึง โครงงานที่ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง  แตกต่างจากโครงงานแบบทั่วไปตรงที่โครงงานฐานวิจัยจะถามว่า ทำแล้วได้ความรู้ใหม่  ความรู้ที่ได้นั้นมีประโยชน์อะไร   สิ่งที่สนใจ คือ  โครงงานฐานวิจัย = ความรู้ใหม่ + ทำด้วยตัวเอง    รูปแบบการสอนโครงงานฐานวิจัย ดูได้ในรูปที่ 1  เรียนรู็วิธีการจากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ    ที่   http://rryoutube.com/?v=tcgphtvHCw0&suggestions=1

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

โครงการนี้ ได้ด้พัฒนาวิธีการสอนนี้มาจากโครงการยุววิจัยยางพารา ซึ่งฝึกเด็กได้เพียง 2-6  คนต่อห้องหรือต่อโรงเรียน  และจากโครงการครุวิจัย ซึ่งฝึกครูทำวิจัยหนึ่งเดือนเต็มกับศูนย์พี่เลี้ยง ใช้งบประมาณมากแต่ไม่ได้เอาไปสอนเพราะระบบที่แข็งตัว  ซึ่งโครงการทั้งสองได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บจม. ธนาคารกสิกรไทย  โครงการนี้ได้แก้ไขจุดอ่อนต่าง ๆ และพัฒนาเป็นการสอนทั้งห้องเรียน  โดยใช้ครูแกนนำ 2-3 คนเพื่อให้มีพลังกลุ่มของการเรียนรู้และพัฒนา

พบว่า เมื่อครูรู้วิธีสอน และสอนได้  เด็กก็เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคิด (มีความเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นเหตุเป็นผล) และรู้จักเรียนรู้  สิ่งที่ตามมา คือ มีการขยาพื้นที่การสอนแบบนี้เพิ่มขี้น จากห้องเดียวเป็นทั้งสายชั้น หรือสอสสายชั้น คือ ม. 2 และ ม. 4

 

Slide2

รูปที่ 1 รูปแบบการสอนโครงงานฐานวิจัย

 

การอบรมทักษะพื้นฐานเพื่อสอนโครงงานฐานวิจัย

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธฺุปัญญา  ได้ออกแบบการฝึกอบรมไว้ดังนี้

1.อบรมครูแกนนำ (รูปแบบการสอน  การคิดแบบเหตุ-ผล  การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  พลังกลุ่มและการวิเคราะห์ชุมชน จิตตปัญญาศึกษา

1.1 อบรม “แนวทาการสอน”    ที่โรงเรียนในจังหวัดสงขลา คือ รร.จะนะชนูปถัมภ์  รร.รัตภูมิวิทยา รร.ระโนด รร.ธรรมโฆษิต รร.สทิ้งพระ รร.มัธยมสิริวัณวรี 2

1.2 อบรมการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557

1.3 อบรมพลังกลุ่มและการวิเคราะห์ชุมชม เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2557

2.อบรมนักศึกษาฝึกสอน (การฟังอย่างลึกซึ้ง  ทักษะการแก้ปัญา)

2.1 ผลอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2557  อ่านได้ที่นี่    57-06-28-พพปญ_อบรม_นศ.ครู

3.อบรมนักเรียนแกนนำ (ทักษะการคิดแบบเหตุ-ผล)

 

Slide4

รูปที่ 2 กิจกรรมกลุ่มของครู รร.รัตภุมิวิทยา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557

ไพโรจน์  คีรีรัตน์

28  มิถุนายน  2557

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s