เพาะพันธุ์ปัญญาภาคใต้ตอนล่าง : ก้าวย่างในปีที่ 2

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โครงการนี้ดำเนินการโดยศูนย์พี่เลี้ยง 8 ศูนย์ ทั้งประเทศ  คือ มรภ.ลำปาง, ม.พะเยา,   ม.อุบล,  มรภ.ศรีสะเกษ, ม.มหิดล,  ม.ศิลปากร,  มรภ.สุราษฎ์ธานี  และ ม.สงขลานครินทร์ ในปี 2556 มีโรงเรียนเข้าร่วม 74 โรง  ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบ 7 โรง คือ โรงเรียนพัทลุง,  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูล, โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ( รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2,  รร.ธรรมโฆษิต,  รร.จะนะชนูปถัมภ์, รร.สทิ้งพระวิทยา, รร.ระโนดวิทยา)

รับสมัครโรงเรียนเพิ่ม ในปีที่สอง 2557

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังเปิดรับโรงเรียนใน จ.สงขลา สตูล และพัทลุง เข้าร่วมโครงการเพิ่ม  เพื่อให้ได้ครบ 10 โรงเรียน เราสนใจโรงเรียนที่มีครูแกนนำอย่างน้อย 3-5 คน หรือมากกว่า  เพื่อทดลองสอนโครงงานฐานวิจัย (ห้องเพาะพันธุ์ปัญญา) อย่างน้อยหนึ่งห้องหรือมากกว่า  การสอนโครงงานฐานวิจัยไม่ขึ้นกับกลุ่มสาระ  แต่จะสอนแยกอิสระ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อฝึกทักษะการคิดหลายชั้น ฝึกทำงานเป็นทีเพื่อแก้ปัญหา  ฝึกสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

ครูแกนนำที่สอนอย่างน้อยห้องละ 2 คน ไม่จำเป็นต้องเก่งวิจัย  เพียงแต่มีจิตใจที่ดีงาม อยากเห็นลูกศิษย์เรียนรู้เป็น และมีเวลาสอน ก็เพียงพอแล้ว   โดยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะจัดอบรมให้ครูทั้งโรงเรียน หรือเฉพาะครูที่ร่วมโครงการ (อบรม 2 วัน)

สนใจติดต่อที่  คุณจุรีพร (รี) เพ็ชรกาล โทร 081-5402587, 087-2858469, 074-446523   Email : kruyaivijai@gmail.com

ข่าวที่น่าสนใจ

1. ข่าว “เพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อการศึกษาไทย” จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ-จุดประกาย  อ่าน ข่าวที่นี่

2. ข่าว “ต้นกล้าที่งอกเงยในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา” จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  อ่าน ข่าวที่นี่

โครงงานของของศูนย์สงขลา

โครงงานที่ถูกเลือกไปนำเสนอบนเวทีระดับประเทศ คือ โครงงานเรื่อง การเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการบ่มด้วยใบพืช  ของนักเรียน ม.2 โรงเรียนพัทลุง ที่เหลือนำเสนอโดยโปสเตอร์ คือ เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาดุก ม.4 รร.จะนะชนูปถัมภ์ สงขลา,  เปรียบเทียบพันธุ์ของข้าวโพดต่อปริมาณเบต้าแคโรตีน  ม.4 รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล,  เครือข่ายการรับซื้อน้ำยางสดของคนใน ตำบลพิจิตร ม.2 รรฬธรรมโฆษิต,  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในคลองระโนด ม.4 รร.ระโนดวิทยา, การศึกษาสมบัติเส้นใยของผลตาลสุกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ม.4 รร.สทิ้งพระวิทยา, การพัฒนาเครื่องเตือนัยจากระดับน้ำในคลองอู่ตะเภา ม.4 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 รายชื่อโปสเตอร์ทั้งหมดในงาน ดูได้ที่นี่

การนำเสนอผลงานปี 2556

การนำเสนอผลงานระดับประเทศ ปี 2556 ของ 8 โรงเรียน ที่เป็นโครงงานเด่นของแต่ละศูนย์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557  ดูกำหนดการได้ที่นี่

ทั้งนี้ ครูที่ปรึกษาจะขึ้นเวทีด้วย หลังนักเรียนนำเสนอเสร็จ  เพื่อสรุป “การเรียนรู้ของเด็กและครู และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” ประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นครูตอบข้อซักถาม

แม้ไม่ได้รางวัลจากเวทีระดับประเทศ เด็ก ๆ  ก็ได้แสดงเต็มศักยภาพ มีผู้ฟังหลายคนยกนิ้วให้…   เด็กได้รับการพัฒนาหรือไม่ จึงอยู่ในกำมือของครูแกนนำผู้ใจดีและเสียสละ…

DSC05791รูปที่ 1  ผู้ฟัง

IMG_7720

รูปที่ 2  นำเสนอโครงงานเรื่อง “การเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการบ่มด้วยใบพืช”   โดยนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนพัทลุง ตัวแทนจากศูนย์สงขลา

(ด.ช. พลวัต ขุนชิต    ด.ญ.จุฬาลักษณ์ พินิตภุชพงศ์   ด.ช. เอกวีร์ เขียดนิล)

DSC05804

รูปที่ 3  ครูที่ปรึกษา ภาณี  โอภิธากรณ์ โรงเรียนพัทลุง    ขึ้นเล่า “การเปลี่ยนแปลงของครูและเด็ก”

DSC05830รูปที่ 4 ครูแกนนำศูนย์สงขลา ระดมสมอง

DSC05843รูปที่ 5  ครูบุญพา ชูชื่น รร.ระโนดวิทยา  ขึ้นนำเสนอสรุป “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอนโครงงานฐานวิจัย”

DSC05846

รูปที่ 6 เด็กโรงเรียนพัทลุง ขึ้นรับรางวัลระดับศูนย์ จากประธานกรรมการกำกับทิศทาง โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

IMG_7762

รูปที่ 7 อธิบายผลงานที่โปสเตอร์IMG_7751

รูปที่ 8 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ซักถามเด็กโรงเรียนระโนดวิทยา

IMG_7703

รูปที่ 9  ทีมโรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา IMG_7704

รูปที่ 10 ทีมโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  จ.สงขลา IMG_7733

รูปที่ 11 กิจกรรมที่ลานนิทรรศการ

ไพโรจน์  คีรีรัตน์ 10 เมษายน 2557

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

One response to “เพาะพันธุ์ปัญญาภาคใต้ตอนล่าง : ก้าวย่างในปีที่ 2

  1. ดีมากครับนักเรียนเรามีเวทีแสดงออก เป็นขั้นเป็นตอน คร้ังแรกได้แค่นี้พอแล้ว ครั้งต่อไปต้องพัฒนาขึ้น และนำเสนอระดับนานาชาตืครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s