การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนการสอนโครงงานและการเขียนข้อเสนอโครงการ”

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning : RBL) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ บมจ.กสิกรไทย เป็นผู้สนับสนุน

การจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ เน้นการฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็น อาทิ การสังเกต การจับประเด็น การเชื่อมโยง การสรุป การคิด ก่อนนักเรียนลงมือทำโครงงานด้วยตัวเอง โดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย 6 ขั้นตอน คือ การสร้างโจทย์ การออกแบบ การเขียนข้อเสนอโครงการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์/สังเคราะห์/สรุป และการนำเสนอผลงาน

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนการสอนโครงงานและการเขียนข้อเสนอโครงการ” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามรายละเอียดและหมายกำหนดการ

กำหนดการประชุม

08.30-09.00 น.   เปิดประชุม

09.30-10.30 น.    นำเสนอแผนการสอนเทอม 1/2556 โดยครูแกนนำ

10.30-10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.    การสร้างโจทย์วิจัย และการจัดกิจกรรมสอน

12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.    การเขียนข้อเสนอโครงการ และการจัดกิจกรรมสอน

14.30-14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.    ถอดบทเรียน

16.00 น.                        ปิดประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม  ครูแกนนำและครูที่สนใจ ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (เตรียมแผนการสอนมานำเสนอ)  และครูที่สนใจ (มีที่นั่งจำกัด)

ติดต่อ   คุณเกตุกนก  (ผึ้ง) 081-5402587, 074-446523

Email : kruyaivijai@gmail.com,

กำหนดการประชุม

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s