เรียนรู้ รร.ลำปลายมาศ (1)

กำหนดการศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์  วันที่ 11-12 มิถุนายน 2555

วันจันท์ที่ 11 มิถุนายน 2555
07.00- 07.50 รับประทานอาหารเช้า
07.50 – 08.15 รวมกันหน้าอาคารประถมฯ สังเกตกิจกรรมหน้าเสาธง
08.15 – 10.00 แบ่งกลุ่มสังเกตการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกกะลา
10.00 – 10.30 รับประทาอาหารว่างเช้า
10.30 – 12.00 เข้าห้องประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารโรงเรียนนอกกะลา
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 การพัฒนาความฉลาดภายนอก “การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการณ์โดย PBL” (Problem Brain Learning)
15.00 – 15.30 รับประทานอาหารว่างบ่าย
15.30 – 17.00 สมองกับการคิด การคิด เครื่องมือกระตุ้นคิด
17.30 รับประทานอาหารเย็น

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555
07.00- 07.50 รับประทานอาหารเช้า
07.50 – 08.15 รวมกันหน้าอาคารประถมฯ สังเกตกิจกรรมหน้าเสาธง
08.15 – 10.00 การพัฒนาความฉลาดภายในโดย “จิตศึกษา”
10.00 – 10.30 รับประทานอาหารว่างเช้า
10.30 – 12.00 กิจกรรมจิตศึกษา
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้
15.00  รับประทานอาหารว่างและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ผู้จัด โครงการพัฒนาโรงเรียนบนฐานวิจัย สกว.
การติดต่อ คุณนราพร 081-541-2578

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s