เรื่องที่หนูอยากรู้..สู่การเรียนรู้แบบโครงงานด้วยกระบวนการวิจัย รร.บ้านป่างาม จ.สงขลา

ชมคลิปการนำเสนอ ได้ที่นี่ หรือ http://www.youtube.com/watch?v=_X_BYypx1MU

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้เห็นความสามารถของเยาวชนไทย ในภาคใต้ คือ โรงเรียนบ้านป่างาม อ.จะนะ จ.สงขลา สังกัดสพป.สข.3 ได้จัดเวทีนำเสนอ “เรื่องที่หนูอยากรู้..สู่การเรียนรู้แบบโครงงานด้วยกระบวนการวิจัย” ให้น้องๆ นักเรียนชั้น ป.3 ได้แสดงความสามารถโดยการนำเสนอผลงานที่ได้ทำมาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/54 ให้กับผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ได้ปลื้มใจไปตามๆ กัน ที่พูดได้อย่างนี้ก็เพราะเห็นเด็กๆ กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น อย่างพิธีกรตัวจิ๋ว(แต่แจ๋ว) มีเล่นมุกขำๆ อยู่ตลอด คนอื่นๆ ก็พูดได้ปล๋อเลยที่เดียว ยิ่งไปกว่านั้น แอบเห็นผู้ปกครองยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ตลอดที่เด็กๆ ขึ้นนำเสนอ

ด้วยบริบทที่ชุมชนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ใช้ภาษามลายูสื่อสารกันตามปกติ ทำให้นักเรียนของโรงเรียนพูดภาษาไทยไม่ชัด ไม่กล้าพูด และอายที่พูดแสดงความคิดเห็น แต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคที่คณะครูโรงเรียนบ้านป่างาม จะทำให้นักเรียนของตนเปลี่ยนแปลง

การบวนการเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มขึ้น เมื่อโรงเรียนได้ถูกยกเป็นให้โรงเรียนดีระดับอำเภอ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 (สพป.สข.3) ในเดือนกรกฎาคม 54 โรงเรียนได้นำครูแกนนำ 4 คน เป็นทีมทำงานที่เข้มแข็ง เหนียวแน่น และทุ่มเทกับการทำงานนี้มาก (แม้แต่ในวันหยุดก็ยังเป็นวันทำงาน) เข้าสู่กิจกรรมที่สพป.สข.3 และ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นผู้สนับสนุนและจัดกระบวนการ ซึ่งมีกิจกรรมหลักๆ คือ การฝึกจิตตปัญญาศึกษา, การคิดอย่างเป็นระบบ, การสอนแบบโครงงาน และการศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ และหลังจากผ่านกระบวนการฝึกข้างต้น ครูแกนนำทั้ง 4 คน จึงนำผลจากกิจกรรมเหล่านั้นลงสู่โรงเรียน โดยนักเรียนชั้น ป.3 เป็นต้นแบบ ผ่านการฝึกฝนจนประสบความสำเร็จ นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ อย่างเช่นวันนี้

นักเรียนบอกว่าภาชนะจากโฟมไม่ควรนำมาใช้เพราะย่อยสลายไม่ได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s