แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การพัฒนาโรงเรียนด้วยฐานการวิจัย”

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การพัฒนาโรงเรียนด้วยฐานการวิจัย
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555  เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องกรุงเทพ 3  โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จัดโดย : โครงการ “การพัฒนาโรงเรียนบนฐานวิจัย สกว.” ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
ผู้สนใจแจ้งได้ที่: นางสาวนราพร อาษาพันธ์  โทร. 074-287207, 081-5412578, E-mail: kruyaivijai@gmail.com

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้พัฒนาการวิจัยพัฒนาพื้นที่ มาตั้งแต่ปี 2550  การพัฒนาด้านศึกษาเป็นงานหนึ่งในกลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ในภาคใต้ตอนกลาง (สงขลา สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง ) ซึ่งใช้โครงการผู้บริหารโรงเรียนทำวิจัย เป็นโครงการขับเคลื่อน   และต่อมาได้ปรับปรุงเป็นโครงการการพัฒนาโรงเรียนด้วยฐานการวิจัย โดยเน้นการสร้างครูแกนนำในโรงเรียน และเน้นพัฒนาการเรียนการสอน  แทนการพัฒนาผ่านตัวผู้อำนวยการโรงเรียน โดยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สงขลาเขต 3
การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูจาก 2 โมเดล คือ การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านครูแกนนำ 5 โรงเรียน กับการพัฒนาผ่านผู้อำนวยการโรงเรียน 3 โรงเรียน   เพื่อถอดบทเรียนและหาแนวทางพัฒนาต่อไป

กำหนดการประชุม

09.00 – 09.30 น.        เปิดประชุม
09.30 – 12.00 น.        นำเสนอการพัฒนาการเรียนการสอนและผลที่ได้รับ
1.“การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6”   โรงเรียนบ้านแม่ที จ.สงขลา
2.“การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ สำหรับนักเรียนชั้น ป.5”  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ จ.สงขลา
3.“เทคนิคการสอนแบบโครงงาน นักเรียนชั้น ป.3” โรงเรียนบ้านทุ่งไพล จ.สงขลา
4. “การพัฒนาการสอนแบบโครงงานแบบบูรณาการด้วยวิจัย” โรงเรียนบ้านป่างาม จ.สงขลา
5. เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานการวิจัย ระดับปฐมวัย”  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น จ.สงขลา
12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.00 น.        นำเสนอ (ต่อ)    6. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน”
โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) จ.สงขลา
7. เรื่อง “การสอนการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวัดสวนพล”  โรงเรียนวัดสวนพล จ.นครศรีธรรมราช
8. เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา” โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง จ.ตรัง
14.00 – 15.00 น.        สรุป “แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กรุ่นใหม่
15.00 น.                         ปิดประชุม

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 responses to “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การพัฒนาโรงเรียนด้วยฐานการวิจัย”

  1. ดีนะคะ ได้แลกเปลี่ยนกัน…โรงเรียนอื่นเขานำเสนอกันหมดแล้วก่อน วันที่๒๔ นี้ เหลือแต่เรา ป่างาม นำเสนอ ๓๐ มีนาคม โน่นค่ะ ..แต่เด็กเราได้เปรียบเขา ได้เรียนต่อกับเรา ถึงสิ้นเดือนเลย แหละ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s