การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

หลักการ
ระบบ(System)ประกอบด้วยระบบย่อย ที่ทำงานเพื่อสนับสนุนให้ระบบใหญ่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญซึ่งช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เกิด ขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลอยู่ในระบบ การมองเห็นองค์ประกอบและความสัมพันธ์ทั้งระบบ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักแก้ปัญหา ซึ่งจะอาศัยการสร้างผังวงจรของระบบเป็นเครื่องมือ
ในระบบทั่วไปจะประกอบด้วยวงจร 3 ชนิด คือ วงจรสมดุล B, วงจรดี R+, และวงจรไม่ดี R-   และการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะทำให้เกิดวงจรดี R+ ในระบบใหญ่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดอย่างเป็นระบบบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งนี้ จะเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกสร้างวงจรเหตุผลบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้เข้าร่วม คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแกนนำจากโรงเรียนในภาคใต้ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่จัดประชุม
วัน ที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2555 ห้องประชุมทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส (หาดใหญ่ใน)  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา     โทร 074-362222,  074-363481

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) เพื่อให้ครูสามารถสร้างผังวงจรเหตุ-ผล และวิเคราะห์พฤติกรรมของวงจร  เพื่อให้ครูสามารถนำวิธีการนี้ไปสอนลูกศิษย์ให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

กำหนดการประชุม

18 กุมภาพันธ์  2555
08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00-09.15 น.     เปิดประชุม โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
09.15-10.30 น.     แนะนำการคิดที่เป็นระบบ  การคิดเหตุ และการคิดผล  โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
10.30-10.45 น       พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.      การสร้างวงจรเหตุ-ผล โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.      พฤติกรรมของวงจร   โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
14.30-14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น.        การสร้างวงจรจากเรื่องราว  โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
16.30-17.00 น.        ถอดบทเรียน
17.00-18.00 น.       “แผนการทำงานของโรงเรียนในปี 2555” โดย รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์
18.00-19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น
19.00-21.00 น.        เรียนรู้เกมเศรษฐกิจพอเพียง

19 กุมภาพันธ์ 2555
08.30-10.30 น.     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการคิดเป็นระบบ โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.       การปรับแก้พฤติกรรมวงจร  โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.        “การพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ในปี 2555   โดย รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์
14.30-15.00 น.        สรุปและปิดประชุม

ผู้จัดประชุม        มูลนิธิสยามกัมมาจล

รูปทางเข้าโรงแรม

เส้นทางที่ 1 จาก (สี่แยก) โรงเรียนบ้านคลองหวะ (A) – โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส (B)

 

 

 

 

 

 

 

 

(รูปขยาย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางที่ 2 จาก ลพบุรีราเมศร์ (A) – โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส (B)

 

 

 

 

 

 

 

(รูปขยาย)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s