งานประชุมที่น่าสนใจ

ครูที่สนใจการปฏิรูปการศึกษาด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ ไม่ควรพลาดการประชุมนี้

เวที  “21st Century Skills กับการปฏิรูปการศึกษาด้วยพลังการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์”
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2554
ณ โรงแรมหลุยแทเวิร์น   กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ ของชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Community/ PLC) แก่ ครู, ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้สนับสนุนในพื้นที่
2.ร่วมมองศักยภาพเด็กไทยในอนาคต   เป้าหมายคือ สร้างทักษะอนาคตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
3.เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning (PBL) ของครูเพื่อศิษย์  เพื่อสร้างทักษะอนาคต 21st Century Skills

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://learning.thaissf.org/document/news/news_376.doc

ไพโรจน์  คีรีรัตน์

11 สิงหาคม 2554

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s