เรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 5 (นครหาดใหญ่)

เรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 5  (นครหาดใหญ่)

ไพโรจน์  คีรีรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มอ.

ผมชวนโรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่ 6 โรง ทำวิจัย  โดยของบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และงบการจัดการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่าย 4)  เพราะคิดว่า  โรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่น่าจะเด่นกว่านี้ ด้วยความได้เปรียบในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้(เกือบติด) กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)  หากมีการไหลความรู้และวิทยาการใหม่จากมอ.ให้สักนิด นักเรียนโรงเรียนเทศบาลอยู่ในระดับมาตรฐานสากลได้ไม่ยาก โดยไม่ต้องทุ่มทุนอย่างมหาศาลตามแนวคิดเดิม
แนวคิดของผม คือ ใช้กระบวนการวิจัยปฏิรูปการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายให้เด่นด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แม้จะเป็นนักเรียนระดับสอง หรือสาม ที่เหลือจากโรงเรียนดัง แต่ก็เป็นความท้าทาย

หัวใจ คือ การฝึกทักษะการเรียนรู้ให้แก่ครู 

วันนี้เป็นวันแรกที่ไปบรรยาย “โรงเรียนทำวิจัย” ให้แก่กับครูโรงเรียนเทศบาล 5 (นครหาดใหญ่) ซึ่งอยู่ในวัดหาดใหญ่ใน  แม้จะได้รับความเสียหายมากจากน้ำท่วมครั้งที่แล้ว  และใช้เวลากับการตรียมตัวรับการประเมินจาก สมศ. แต่ครูทุกคนตั้งใจเรียน  ไม่ว่าจะเป็นครูสูงวัยหรือครูอ่อนเยาว์
ผมใช้เวลาชั่วโมงกว่าบรรยายว่า “ทำไมครูต้องทำวิจัย”  และ “ครูจะทำวิจัยกันอย่างไร”
ดูสีหน้าครูแล้วน่าจะเข้าใจบ้าง  จึงเริ่มกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 เขียนความในใจ ด้วยเทคนิคการ์ด  ว่าตนเองอยากทำอะไร เพื่อให้ลูกศิษย์เก่ง/ดีขึ้น
ผลปรากฏว่า มีครูเขียนการ์ด 27 คน  เมื่อนำมาจัดกลุ่มแล้วแบ่งได้ 4  กลุ่ม  คือ  1. กลุ่มความรู้/วิชา (14.8%)  2. กลุ่มทักษะพื้นฐาน (22.4%)  3.กลุ่มทักษะทางสังคม (22.2%)  และ 4. กลุ่มวินัย (48.2%)   ตีความได้ว่า ครูโรงเรียนเทศบาล 5 ยังไม่พอใจต่อพฤติกรรมของลูกศิษย์ หากแก้ได้ลูกศิษย์จะเป็นคนที่สังคมต้องการ   และด้านความรู้จากการเรียนในสาระต่าง ๆ ไม่ใช่ปัญหาหลัก

กิจกรรมที่ 2  ให้ครูระดมความคิดว่า  “ครูจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้” 
กิจกรรมนี้ต้องการดึงความรู้ฝังลึกและศักยภาพของครู  ออกมาใช้แก้ปัญหา  โดยมีข้อแม้ว่า ไม่ทำเรื่องเดิม ๆ ให้คิดวิธีการใหม่ รูปแบบใหม่ คิดแบบมียุทธศาสตร์ ที่สำคัญคือ ผู้เรียนมีความสุข
ครูเริ่มปั่นป่วน เพราะสมาชิกในกลุ่มไม่เหมาะสมสำหรับระดมความคิดเพื่อตอบคำถามนี้  ครูจึงขอจัดกลุ่มใหม่ โดยจัดตามสายชั้นที่สอน  คือ อนุบาล + ป.1   ป.2  ป.3  ป.4  ป.5 และ ป.6  ทำให้ได้ 6 กลุ่มเท่าเดิม
เท่าที่ดู หลายคนยังติดกรอบคิดเดิม จะสร้างเสริมวินัย  จะพัฒนาการอ่าน การฟัง   จะฝึกเขียน  หากคิดแบบนี้คงหนีไม่พ้นการคิดแบบ “นักจัดกิจกรรม” ที่แก้ปัญหาได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบ
การแก้เพียงองค์ประกอบเดียว จะไม่สามารถกำจัดปัญหานั้นได้ เช่น การปรับปรุงให้รถแล่นอย่างปลอดภัย แก้ที่การซื้อยางใหม่อย่างเดียวไม่พอ ต้องแก้ที่ทุกองค์ประกอบของระบบปลอดภัยของรถ

เสียดายกิจกรรมนี้ทำไม่ทัน   รอทำกันต่อในอาทิตย์หน้า …

Advertisements

5 responses to “เรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 5 (นครหาดใหญ่)

 1. ขอแสดงความเห็นในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ รร.ท๕ และมีความยินดียิ่งที่มีโอกาส
  ที่จะร่วมสร้างนักเรียนโรงเรียนเทศบาลให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล แต่ต้องออกตัวก่อนว่า
  ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา หรือศาสตร์ใด ๆ แต่ขอบอกถึงความรู้สึก ความคาดหวัง
  และความเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ ….คือ สภาพวันนั้น ครูหลายคนยังงง….งงอะไรบ้าง
  งงว่าอะไรเข้ามาอีกนี่….งงว่าเป้าหมายเพื่ออะไร (เชื่อว่ามีอีกหลายคนไม่เข้าใจ)…งงในเนื้อหาหรือกระบวยการที่ให้ ปฏิบัติ…ครูตามไม่ทันในสิ่งอาจารย์พูด..ต่อไม่ติด …โดยส่วนใหญ่ที่เคยประสบมา
  ครูเราเคยชินกับการเห็นตัวอย่าง ก็จะเข้าใจเร็ว เพราะฉนั้น ขอเสนอว่า อาจารย์ลด speed ลงหน่อย
  สมมติว่าครูเราคือนักเรียน ต้องการสื่อประกอบบ้าง…สอบถามความเข้าใจประเมินเป็นระยะ ๆ ฯลฯ …..
  และที่ผมคิดว่า กำแพงหนาที่เกิดขึ้น คือ ครูบางท่านเริ่มรู้สึกว่า “เป็นภาระเพิ่ม” …เจตคติ โดยเฉพาะ
  เจตคติของผู้บริหารมีแค่ไหน เข้าใจถูกต้องตรงกันในเจตนาดีนี่หรือเปล่า
  วันนี้ขอแสดงความเห็นแค่นี้ก่อนครับ
  หวังให้โรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่มีมาตรฐานสากล

  • ีรร.เทศบาล5 นี้ ผมเคยอยุมาแล้ว แล้วจบจากที่นั้นมาด้วยคับ
   และดีมาก ที่ นั้น สอนอย่า่งดีและหลักสูตรยอดเยี่ยม…..

 2. เด็กไทยเราผลการเรียนเฉลี่ยตกต่ำลงเรื่องๆ เห็นเปอร์เซนต์ผลสอบโอเนตวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แล้วตกใจ จะทำอย่างไรดี รื้อแก้ไขทั้งระบบดีไหม ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ตัวเด็ก สิ่งแวดล้อม ผู้ปกครอง ฯลฯ

  บางโรงเรียนเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาตร์ ครูใส่ตู้โชว์ไว้ให้เด็กดู ทำไมไม่เอาออกมาใช้ทดลอง ครูกลัวเด็กทำแตก แล้วเมื่อไหร่เด็กจะเกิดทักษะกระบวนทาง ทางวิทยาศาสตร์
  ครูไม่เก่งการตั้งคำถามแบบสืบเสาะหาความรู้ เลยไม่รู้จะบอกเด็กว่าอย่างไรให้รู้จักคิดสงสัยเพื่อสาวต่อไปถึงการทดลองที่จะค้นหาคำตอบให้ได้ …ถ้าจะให้ครูทำวิจัยได้ ต้องครูมาด้วยใจเข้าคอส เป็น 10วัน -15วัน -20วัน จึงจะได้ผลดี กลับถึงโรงเรียนครูก็ยังอยากจะทำต่อ ไม่งั้นครูก็จะละเลย เพราะงานที่โรงเรียนมีมาก…

  • อยากเห็นการพัฒนาคุณครูว่าหลังจากที่ครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาเด็กแล้วขั้นตอนต่อไปครูร่วมวางแผนกันทำอะไร เผื่อเป็นประโยชน์ที่จะไปพัฒนาคะ เป็นแนวทาง และแนวคิดที่ดีมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s