SK3_2_การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณและการหาร

โครงการ  “การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณและการหาร”

นางสาววนิดา ไหมพรม   โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ  อ.เทพา จ.สงขลา

โทร 074-300137, 081-7386812

ความสำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องสมดุลและสอดคล้อง  กระบวนการเรียนรู้มี 5 ลักษณะ คือ มีความสุข เป็นองค์รวม  เรียนจากปฏิบัติ   เรียนร่วมกับผู้อื่น และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของตัวเอง

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป. 3 – 6 ก่อนและ หลังการใช้ชุดพัฒนาทักษะ

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นป. 3 – 6

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

วิธีการวิจัย มี 3 กิจกรรม คือ

(1) วิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นของนักเรียนที่ขาดทักษะ

(2) ศึกษาการใช้ชุดฝึกทักษะ

ความเห็น

– ไม่แน่ว่า ชุดฝึกทักษะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ เพราะเรามีชุดฝึกทักษะเยอะ แต่ทำไมยังเหมือนเดิม

– ดังนั้นองค์ประกอบของการสอนให้นักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ต้องมีมากกว่านั้น การจำได้และทำตามไม่ทำให้เข้าใจและเกิดปัญญาจนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

– กระบวนการเรียน 5 ลักษณะ ที่กล่าวถึงไม่ทราบว่า ครูได้ใส่ลงในกระบวนการอย่างไร ในประมาณใกล้เคียงกันหรือไม่

– ครู ชุดฝึกทักษะ และนักเรียน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้

แต่ไม่เห็นวิธีการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการถ่ายทอด

– วัตถุประสงค์ข้อ 2 และ 3 เป็นข้อมูลใช้อธิบายวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จึงไม่ควรนำมาตั้งเป็นวัตถุประสงค์

สรุป

แก้ข้อเสนอโครงการใหม่

การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เป็นกิจกรรมย่อยในการวิจัยครั้งนี้

แนะให้แก้ปัจจัยทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน

เพิ่มกิจกรรมพัฒนาครูด้วยการจัดการความรู้ (KM)  แนะนำไปเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์ของ รร.บ้านควนเนียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ชื่อเรื่องน่าจะเปลี่ยนเป็น “การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ของโรงเรียน….”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s